صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : پرویز
نام خانوادگی : ابراهیمیان
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی
پست سازمانی کارشناس
سابقه خدمت : 6
تلفن : 02313304420
آدرس پست الکترونیکی :