صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : خانم
نام خانوادگی : زرگر
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
پست سازمانی کارشناس امور دانشجویی
سابقه خدمت : 10
تلفن : 02333480791
آدرس پست الکترونیکی :